top of page
practice_areas

היטלי השבחה

היטלי השבחה

טיפול באספקטים המשפטיים של שומות היטל השבחה לרבות בחינת ההיטל, המצב התכנוני והמצב הפיזי. הטיפול כולל ייצוג הנישום בפני הערכאות השונות לרבות ועדות הערר המחוזיות לפיצויים והיטלי השבחה. את הטיפול מלווה שמאי מקרקעין אשר מטפל בהיבטים השמאים של היטל ההשבחה.

אגרות שילוט

אגרות שילוט

אגרת השילוט נגבית מכח חוק עזר עירוני שלטים ומודעות ומשתנה בין רשות לרשות, גובה האגרה נקבע בהתאם למיקום השלט, מאפייני השלט, גודל השלט, וסוג השלט.

שלטים הפונים למרחב שמחוץ לבית העסק, מחויבים בהוצאת רישיון שהוא חלק מרישיון העסקים. שלטים פנימיים בתוך העסק, אינם חייבים ברישיון.

הרשויות המקומיות גובות לעיתים קרובות אגרות שילוט אשר אינן תואמות את חוק העזר ו/או את מאפייני השלטים התלויים מחוץ לבית העסק.

ניתן בהחלט להפחית את גובה אגרת השילוט

ארנונה לבתי תוכנה/ חברות מבוססות טכנולוגיה

ארנונה לבתי תוכנה

חסכון בחיובי ארנונה

חיובי ארנונה

טיפול בסיווג הארנונה של חברות תוכנה וחברות עתירות ידע על מנת להשיג עבורן את תעריף הארנונה הנמוך ביותר האפשרי. הטיפול כולל את כלל המרכיבים לרבות הגשת השגות וייצוג בערכאות השונות וניתן לחברות מתחומי התוכנה, ביוטכנולוגיה, גיימינג, מדיה, אגרוטק ועוד.

טיפול בחיובי הארנונה המוטלים על ידי הרשויות המקומיות ברחבי הארץ. הטיפול מתחיל בבדיקה עובדתית של החיוב ושל הנכס נשוא החיוב וממשיך בהתאמת סוג הטיפול הנדרש להשגת חסכון מירבי  לרבות ביצוע מדידות, הגשת השגות, עררים ועתירות. 

"ארנונה על נכס ריק" – טיפול בקבלת פטור ו/או שינוי סיווג הארנונה של הנכס על מנת להביא לתשלום ארנונה מינימאלי לרשות בתקופה בה הנכס עומד ריק וללא פעילות.

קישור לעדכון תעריפי הארנונה

אגרות פינוי אשפה 

פינוי אשפה

היטלי פיתוח ודמי הקמה

היטלי פיתוח

אגרת פינוי אשפה הינה אגרה ייעודית, הנגבית מעסקים על ידי הרשות המקומית.

בהתאם לפסיקה האחרונה בעניין אגרת פינוי  אשפה נקבע כי לצורך גביית אגרה, על הרשות המקומית לחוקק חוקי עזר בהתאם לאמות מידה אשר יבחינו בין שתי קטגוריות, האחת קטגורית פסולת בסיסית אשר פינוייה צריך להתבצע על ידי הרשות המקומית כחלק מתפקידיה, ושאין לגבות אגרה נוספת בגין פינוייה והשניה קטגורית פסולת עודפת אשר הרשות רשאית לגבות אגרה בגין פינוייה או לחלופין להטיל את פינויה על בית העסק.

ככלל על חוקי העזר לכלול נוסחה שתגדיר מהי כמות הפסולת הבסיסית, שתמורת פינוייה בידי הרשויות המקומיות לא יידרש תשלום אגרה.

טיפול באגרות בניה, היטלי פיתוח ודמי הקמה המוטלים על יזמים ברחבי הארץ. טיפול בכלל סוגי היטלי הפיתוח ואגרות הבניה שמטילות הרשויות המקומיות ודמי הקמה המוטלים על ידי תאגידי המים והביוב הן על נכסים קיימים והן על נכסים שהתבקש בגינם היתר בניה.

בנוסף ביצוע הערכת עלויות כוללת של המיסים העירוניים לפרוייקטי נדל"ן לרבות בניה למגורים, בניה מסחרית, תמ"א 38 והתחדשות עירונית.

הערכת חבות בהיטלים, אגרות ומיסים עירוניים לצרכי דוחות כספיים, דוחות "0" , מכרזים וליווי פיננסי.

ATTORNEYS

אודות

ליאור הנדין משרד עו"ד מטפל בכל קשת המיסים העירוניים ומעניק שירות מקצועי אישי ואנושי. המוניטין של המשרד נבנה על סמך הניסיון הגדול והצלחותיו שהביאו לחסכון של מאות מיליוני שקלים ללקוחות המשרד. לצוות המשרד ניסיון של מעל 15 שנה   בטיפול בלקוחות מתחומים שונים: בנקאות וביטוח, תעשייה, רשתות שיווק, הייטק, תרבות ופנאי, לוגיסטיקה ונדל"ן. 
מאמרים של עו"ד ליאור הנדין שהתפרסמו באתר ביזפורטל:
(ת)קופת הקורונה בעיני רשויות מקומיות ומה עושים עם נכסים ריקים?
העסק לא עובד, אז למה משלמים ארנונה ואיך ניתן להפחיתה?

בין לקוחותינו

בנק-מזרחי-טפחות.png
Bank_Igud.svg.png
logo-main.png
logo (1).jpg
1920px-LogoTeva.svg.png
W_460_0.png
logo-naaman-small.png
Marcantile.svg.png
The_Phoenix_Holdings_Logo.svg.png
logo.png
AMRAZ-1.png
בנק-דיסקונט-שירות-לקוחות.jpg
contact

תודה על פניתך

  • LinkedIn

077-5558862

074-7069737

ת.ד 39233 תל אביב

מיקוד 6139102

hiclipart_edited.png
printer_and_fax.png
56-128.png
אודות
bottom of page